DuoWonen verzilveren

DuoWonen Aanvragen

DuoWonen is een speciaal Verzilver Product waarmee u comfortabel in uw eigen woning kunt blijven wonen en toch een deel van de waarde kunt omzetten in geld.

Door gebruik te maken van DuoWonen verzilvert u de grond of het appartementsrecht. U ontvangt het bedrag in één keer. Daarna gaat u maandelijks erfpacht over de grond betalen, iets wat bijvoorbeeld ook vaak in Rotterdam of Amsterdam voorkomt.

Wilt u een boom planten of een schuurtje laten bouwen? U mag de grond zo gebruiken alsof u nog steeds zelf eigenaar was, dus zonder beperkingen. U heeft altijd het eerste recht om uw grond ooit weer terug te kopen. Ook als u de woning later gaat verkopen is dat geen enkel probleem.

Aanvraagformulier

U bent:
Financiele gegevens
,-
,-
,-
,-
NAW gegevens