DuoWonen verzilveren

Duowonen berekenen

DuoWonen is een speciaal Verzilver Product waarmee u comfortabel in uw eigen woning kunt blijven wonen en toch een deel van de waarde kunt omzetten in geld.

Door gebruik te maken van DuoWonen verzilvert u de grond of het appartementsrecht. U ontvangt het bedrag in één keer. Daarna gaat u maandelijks erfpacht over de grond betalen, iets wat bijvoorbeeld ook vaak in Rotterdam of Amsterdam voorkomt.

Duowonen berekenen

Financiele gegevens
,-
,-
,-
,-
NAW gegevens